وارد جاده دزفول به شهیون که می شوی در چندمورد بر روی  تابلوهایی با رنگ قهوه ای نوشته شده روستای گردشگری لیوس و در مواردی هم روستای نور آباد و گوشه بر روی تابلوها وجود دارد .فاصله دزفول تا لیوس حدود 75 کیلومتر است. به دلیل شرایط کاری که برای من پیش آمده بود مدتی را در نزدیکی های لیوس مستقر بودیم ولی تا همین اواخر فرصت پیش نیامد که برای بازدید وارد این دو روستا شوم.

لیوس روستایی است آرمیده بر دامان کوه لنگر همچون مادری که فرزندش را بر روی پاهای خود قرارداده وبا جدیت و پیوسته تلاش می کند تا حس آرامش را به او القا کند. سال هاست که این روستای کهن  مشغول  تماشای مردمانی است که آمدند ، ساختند و رفتند و تنها آثارشان با خانه های سنگی که ساختند برجا مانده است. این کوه از آن بالا ناظر بر روزگار لیوس است و چشم از او بر نمی دارد. اگر چه از دور ابهت کوه لنگر که کوه لیوس هم نامیده می شود شما را می گیرد ولی وقتی نزدیک می شوی این خود لیوس و محیط سنگی آن است که شما را فریفته می کند چون هر سو که بنگری جیزی برای دیدن مجذوب شدن و تفکر وجود دارد.لیوس مانند پیری دنیا دیده است که قدمت و ابهتش با خانه های سنگی قدیمی اش که مانند چین و چروکی بر چهره پیر دنیادیده است تو را وارد به تعظیم و احترام می کند.

 


ادامه مطلب ...