فروردین 90 توفیق با من یار بود و توانستم مسافرتی به غرب کشور داشته باشم . زیبایی ها فراوان بود ولی یکی از این زیبایی ها سفره های هفت سین بزرگی بود که در بسیاری از مراکز شهر ها و تفریحگاه ها درست کرده بودند و زیبا و دیدنی بودند . امسال که داریم تا چند روز آینده به عید 91 نزدیک می شویم و من هم امکان مسافرت برایم میسر نیست این هفت سین ها را به یاد سفر سال قبل و برای همه دوستداران عید و سفر و تفریح اینجا می گذارم. سفر خوبی داشته باشید.

هفت سین در پارک سرچشمه محلات استان مرکزی

هفت سین در خانه کرد سنندج

 


هفت سین در قلعه فلک الافلاک خرم آباد لرستان

هفت سین در دهکده تفریحی زاینده رود  چادگان استان اصفهان

هفت سین در کاخ امیراسعد بختیاری جونقان شهرکرد

هفت سین در شهر کنگاور در کنار معبد آناهیتا

هفت سین در تفریحگاه آبیدر سنندج کردستان

هفت سین در پارک آبیدر سنندج

هفت سین در بیستون کرمانشاه

 

هفت سین در طاق بستان کرمانشاه