ژئوبلاگ (پنجره ای رو به زمین) Geoblog

ژئوبلاگ پنجره ای باز بسوی علوم زمین ، گردش در زمین و عکاسی از زمین است .این وبلاگ را برای ارائه عکس و مطلب در مورد علوم زمین شامل زمین شناسی ژئوفیزیک ژئوتوریسم وحتی دیدنی های ایران و ... راه اندازی کردم در این وبلاگ هیچ اصراری بر اینکه حتما عکس ها و مطالب مربوط به خودم باشد ندارم بنابراین عکس از همه جا خواهم داشت و اگر کسی هم لطف کنه و عکس یا مطلبی بفرسته در صورت مناسب بودن در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

دانلود کتاب های زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

Haakon_Fossen_Structural_Geology2010    101  --------------------------------------------------------------------------------------------- T.S. Daltaban Structural geology in reservoir characterization  1998 62   -------------------------------------------------------------------------------------------- Richard_H._Groshong_Jr._auth._3-D_Structural_Geology_A_Practical_Guide_to_Quantitative_Surface_and_Subsurface_Map_Interpretation__2006   -------------------------------------------------------------------------------------------- George H Davis  Stephen J Reynolds  Chuck Kluth Structural geology of ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 624 بازدید
دی 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
3 پست