کنکرسیون ها در سازند سنگانه کپه داغ

هسته شامل ذرات تخریبی سنگها، فسیلها، کانیهای درشت تر و یا خرده های صدف باشد

کنکرسیون های در یک برش تازه رخنمون یافته

بصورت دوایر متحدالمرکز

مقطعی از لایه های کنکرسیون دار

 

/ 0 نظر / 402 بازدید