قلعه لوت در اندیکای خوزستان

قلعه لوت که گفته می شود به یاد کویر لوت می افتم ولی این قلعه هیچ ارتباطی به کویر لوت ندارد و در یکی از مناطق خوش آب و هوای خوزستان به نام اندیکا قرار دارد

راه دسترسی این قلعه از طریق جاده مسجد سلیمان به اندیکا در شهرستان اندیکا بین ناصر خسرو و قلعه خواجه از طریق جاده مجاور پمپ بنزین می باشد.

قلعه بر فراز تپه ای قرار دارد که از سه سمت آن یک آبراهه نسبتا بزرگ قرار داد و بزای دسترسی باید حتما از این آبراهه عبور کرد در سمت شمال آن هم یک آبراهه کوچکتر قرار دارد.

مسیر ورودی قلعه در دامنه ت÷ه مسیری سنگفرش است که بجای ایجاد پله مسیر را با سنگ ها ماسه سنگی سنگفرش کرده اند.

مصالح مورد استفاده از سنگ های ماسه سنگی و ملاتی از گچ است که هر دو در منطقه به مقدار زیاد دیده می شود . تاق ها به حالت جناغی و انحنادار با استفاده از سنگ می باشد.

قسمت داخلی اتاق ها با ملاتی که ماده اصلی آن گچ است پوشیده شده اند و زیباسازی های ساده آن برای تاق ها و تاقچه ها با استفاده از همین ملات می باشد . قسمت های داخلی باقیمانده از اتاق ها نشان می دهد که حداکثر استفاده از فضا شده است و دور تا دور اتاق ها تاقچه ها قرار دارند.

این عکس نمایش سمت داخل یکی از برج ها است که نشان می دهد بر ج ها دو طبقه بوده اند

شکل هندسی قلعه با تو جه به شکل تپه است و شکل منظمی نمی باشد دور تا دور قلعه 8 برج قرار دارد که علاوه بر گوشه ها برج هایی هم در میانه دیواره های هر سمت قرار داشته است. در مورد قدمت قلعه مطلب خاصی پیدا نکردم ولی وضعیت فعلی آن گویای استفاده آن از چند صد سال گذشته و شاید تا چند ده سال گذشته می باشد . جایی خواندم که این قلعه یکی از مقرهای اصلی خوانین بختیاری بویژه در زمان مقاومت در مقابل رضا خان بوده است.

/ 4 نظر / 248 بازدید
علیرضا بختیار

اینجا قلعه خوانین بختیاری محمدحسین خان ایلخانی-امامقلی خان حاجلی خانی و رضا قلی خان ایلبگی هست تو همین قلعه علیداد را کشتن

علیرضا بختیار

اینجا قلعه خوانین بختیاری محمدحسین خان ایلخانی-امامقلی خان حاجلی خانی و رضا قلی خان ایلبگی هست تو همین قلعه علیداد را کشتن