لحظه زنده شدن مجدد زاینده رود

دیروز حدود ساعت 3 بعد از ظهر از فراز اصفهان عبور می نمودم  ابتدا عکسی از بستر خشک زاینده رود در شهر اصفهان گرفتم کمی که جلوتر رفتیم به پشت سرم نگاه کردم وصحنه ای بس زیبا دیدم و  مجددا دیافراگم را مجبور کردم باز و بسته شود. محصولی عکسی شد که در زیر می بینید. در حالیکه متعجب بودم چرا بخشی از زاینده رود زنده است و بخشی آب ندارد . تابش آفتاب بر آب و درخشش آب در زاینده روز بسیار چشم نواز بود و زیبایی این لحظه چشم را خیره می کرد.  به خانه که  رسیدیم اخبار خوشحالی مردمان را نشان می داد که از جاری شدن مجدد آب در بستر زاینده رود می گفتند. تازه فهمیدم که این عکس ثبت یک لحظه از زنده شدن مجدد  زاینده رود است. لحظه ای که از کوههای زردکوه جاری شده و عکس قبل از جان گرفتن کامل زاینده رود برداشت شده است. همیشه زنده باشی زنده رود.

  

/ 1 نظر / 77 بازدید
رضاقیصری

سلام بسیارزیبابود